Web Analytics

Over Friesland

Over Friesland

De provincie Friesland ligt aan het IJsselmeer en de Waddenzee. Het bestaat grotendeels uit het vasteland, inclusief enkele Waddeneilanden. De historische ligging in Groot-Friesland ten westen van de rivier de Lauwers geeft het de naam Westerlauwers Friesland. Friesland is qua land- en wateroppervlak de grootste provincie van Nederland. Alleen kijkend naar het landoppervlak, staat het op de derde plaats. De provincie is zeer laaggelegen; het hoogste punt van het vasteland is de Bosberg bij Appelscha, met 26 meter. Inclusief de Waddeneilanden ligt het hoogste punt op de Vuurboetsduin, op 45 meter.

Camping Workum

Link toevoegen

Link toevoegen